Trance Dance

Adem, poort naar inspiratie en genezing

Door: Aernoudt Knecht – Artikel afdrukken: pdf

We staan er niet vaak bij stil, ademhalen, we doen het vanzelf… Maar onze adem is een krachtig instrument om de stroom van levenskracht in ons lichaam te beïnvloeden. Bewuste ademhaling helpt je om meer aanwezig te zijn in je lichaam, om meer in het moment, in het hier en nu te zijn. Daarom beginnen we een trancedans ritueel altijd met bewuste ademhaling. Ademhaling is een heel toegankelijk instrument om beweging te brengen in je leven…

Wat inspireert ons?

Binnen tal van spirituele stromingen wordt aan de adem een bijzondere plaats toegekend. Woorden zoals geest, ziel, spirit (engels), anima (latijn) en atman (sanskriet) verwijzen allemaal naar dezelfde bron: adem. Aanverwante betekenissen zijn: lucht, damp, wind en storm. Ook kennen we in onze taal uitdrukkingen zoals ‘Wij zullen eens leven in dit project blazen’ of ‘Hij gaf de geest’, hetgeen synoniem is voor ‘Hij blies zijn laatste adem uit’. Het engelse ’to inspire’ betekent zowel inademen, als ‘levendigheid in iets brengen’, net zoals het werkwoord inspireren in het nederlands.

Bewustwording en Transformatie

Niet iedereen ademt hetzelfde, elk mens heeft een persoonlijk adempatroon. Op zeer jonge leeftijd ademen baby’s overal in de wereld nog ongeveer hetzelfde, maar vanaf een bepaalde leeftijd gaan de patronen afwijken. Jouw persoonlijke patronen zijn ontstaan uit omgevingsinvloeden en persoonlijke levenservaringen. Op latere leeftijd delen we onze manier van ademhalen nog deels met de mensen binnen de cultuur waarin we leven, en dat verschilt dan weer per regio in de wereld. Het is goed om daar eens bij stil te staan, want de patronen die je ontwikkelt zijn van grote invloed op de kwaliteit van je leven!

De meeste mensen zijn zich nauwelijks bewust van hun ademhaling, omdat ademhalen een autonoom proces is dat al bezig is vanaf de geboorte. Je hoeft er niet bij na te denken. Maar je kan natuurlijk ook bewust en intentioneel in- en uitademen. Dit is een unieke kwaliteit van ademhaling, want ademen kan je zowel bewust als onbewust doen. Dat maakt ademhaling tot sleutel voor de verbinding tussen de bewuste en onbewuste aspecten van je wezen. Door je ademhaling naar je bewustzijn te halen heb je een krachtig gereedschap in handen voor processen van persoonlijke transformatie.

Het is op ieder moment mogelijk om je bewust te worden van je ademhaling. Zo kan je bijvoorbeeld deze tekst lezen, en je tegelijkertijd bewust zijn van je adem. Je kan, terwijl je ogen bewegen langs de tekst, je adem naar binnen en buiten voelen stromen. En wat een simpel gereedschap! Met de minste moeite kan je de in- en uitstroom van adem bewust beïnvloeden. En met wat oefening kan je steeds bewuster leren omgaan met je adem.

Pijn en beschermende patronen

Als je perfect gezond bent, stroomt je energie vrij en ongeremd door je systeem. Deze stroom van energie voedt je lichaam en begeleidt diens vele processen. Maar voor veel mensen is de stroom van energie niet vrij van blokkades en stremmingen. Tijdens ons leven ontwikkelen we patronen van spanning en verkramping. Deze patronen beperken de vrije stroom van energie. Als een organisme geconfronteerd wordt met een pijnlijke of bedreigende situatie trekt het zich terug van die situatie. Als je jezelf in het contact met iemand anders bedreigd voelt dan zal je, hoe licht ook, je spieren samentrekken als bescherming tegen die bedreiging. Als de bedreiging intens is, of als deze over een langere periode voortduurt, dan ontstaat er een ‘energetisch litteken’. Het gevolg daarvan is dat je op den duur nooit meer helemaal ontspant.

Als je je eenmaal begint bewust te worden van je ademhaling valt er veel te ontdekken. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik m’n adem inhoud als ik geconcentreerd nadenk. Soms bijt ik daarbij op mijn lip, nog een manier om spanning vast te zetten. En dat terwijl er juist meer creatieve gedachten in me opkomen wanneer ik zorg voor een goede in- en uitstroom van adem tijdens het denkproces! Ik merkte ook dat mijn adem stokt op emotionele momenten, en dat ik daarmee de vrije stroom van energie blokkeer. Mijn lichaam spant op en ik ga oppervlakkiger ademen. Het is een effectieve strategie om met ongewenste gevoelens om te gaan. Gevoelens zitten nou eenmaal vol energie en die energie stroomt parallel met je ademhaling.

Passie en Genezing

Door de gewoonte van oppervlakkige ademhaling hou je je verkramping en blokkades in stand. Een diepe en vloeiende ademhaling maakt geblokkeerde energie weer los en helpt om spanning en negatieve emoties op te lossen. Alle samengetrokken en onopgeloste patronen uit je verleden manifesteren zich in het hier en nu. Ze kunnen direct gevoeld worden. En ze kunnen getransformeerd worden door het gebruik van bewuste ademhaling.

Zo kan je in toenemende mate geïnspireerd raken als mens. Als je je ademhaling volledig beleeft, vloeien Lichaam en Geest samen. Ieder moment van bewuste ademhaling is een geïnspireerde co-creatie met het Leven zelf! De stroom van actief bewustzijn, die ontstaat als je bewust gaat werken met je adem, zal je leven verrijken. Er zijn vele verschillende ademtechnieken, en bijna allemaal zorgen ze voor een toename in kwantiteit en doorstroming van energie door het lichaam. Bij aanvang van een trancedans ritueel gebruiken we de vuurademhaling (twee keer inademen door de neus, dan uitademen door de mond).

Voel wat er gebeurt als je let op je ademhaling. Wanneer stroomt de lucht lekker door? Wanneer stokt je adem? Ademhaling is een simpel, en voor iedereen toegankelijk gereedschap voor processen van persoonlijke groei en transformatie. Bewuste ademhaling verhoogt je capaciteit om plezier te beleven en gelukkig te zijn. Je levensenergie en persoonlijke kracht nemen toe. Door te ademen vul je je Lichaam met Geest!

Initieel gepubliceerd in het Nederlands in 2008

© Aernoudt Knecht